språklig stilnivå

Språklig stilnivå – välj rätt outfit för din text

Så väljer du en språklig stilnivå som överensstämmer med det sammanhang där din text ska fungera.

Föreställ dig att du går på fest i din allra finaste klänning. När du kommer dit visar det sig att alla andra sitter i jeans och tröja och dricker öl direkt ur flaskan. Hur snygg du än är i din klänning kommer du ändå att känna dig fel klädd. Eller föreställ dig att du kommer till ett bröllop i bara skjorta, när alla andra manliga gäster har kavaj och slips. 

På samma sätt som det är viktigt att vara rätt klädd för olika tillfällen, är det bra att välja en språklig stilnivå som överensstämmer med det sammanhang där din text ska fungera. Sociala tillställningar har uttalade eller outtalade klädkoder, och språket har olika stilnivå beroende på mottagare och syfte. 

Din text behöver helt enkelt en genomtänkt outfit. Med ordval, tilltal och meningsuppbyggnad signalerar du i vilket sammanhang din text passar in. 

Det är vanligt att ovana skribenter blandar språkliga stilar i en och samma text. Kanske dyker det upp dialektala vardagsord i en formell rapport, eller poetiska bilder i en nyhetsartikel. När du väljer outfit räcker det inte att ha rätt klänning. Du vill ha rätt accessoarer också, annars blir det stilbrott.

Vardagsspråk

Språket vi använder när vi talar med eller skriver till familj, vänner och bekanta. Det är här du har på dig dina allra mest bekväma kläder och du bryr dig inte särskilt mycket om hur du ser ut. 

Vardagsspråket varierar väldigt mycket beroende på dialekt och social miljö. I vissa kretsar är till exempel svordomar en självklar accessoar i språket, i andra rynkar man på näsan åt samma ord. Ofta skiljer sig orden för kroppsliga funktioner åt. Säger du käka, pissa och skita, eller äta och gå på toaletten? 

I vardagsspråket är också generationsskillnaderna stora. Alla som har tonåringar vet att man ibland måste fråga vad nya ord betyder.

Jobbspråk

De flesta av oss använder såklart ganska mycket vardagsspråk på jobbet. Men vi kanske ändå byter om från slitna mysbyxor till jeans. Själv svär jag till exempel betydligt mindre på en arbetsplats än jag gör privat. Många kanske också tonar ner de allra mest känsloladdade uttrycken. Annars är jobbspråket väldigt olika beroende på arbetsplats. Det som fungerar i ett lärarrum kan låta främmande i en byggbod.

Gemensamt för alla jobbspråk är att de har en massa fackuttryck och specialord som kan vara obegripliga för utomstående. Läkarna har sina latinska begrepp, snickarna har namn på verktyg som vi andra aldrig ens har sett och gräv betyder inte samma sak på en tidningsredaktion som på en kyrkogård. 

Journalistspråk

Om du ska skriva en tidningsartikel blir klädkoden genast mer uttalad. Nu är det kostym som gäller, även om du fortfarande kan sätta en egen prägel på din outfit. Särskilt i nyhetsartikeln är skribenten ganska anonym och väljer ofta neutrala ord. Om någon har dött skriver journalisten varken det högtravande gått hädan eller det vardagliga trillat av pinn, utan lägger sig mitt emellan med avlidit

Journalistiska texter sätter funktion i första rummet. Texten ska vara lätt att ta till sig för en bred läsekrets. Det uppnår man genom att hålla sig till ett ämne i taget, berätta det viktigaste först, skriva korta meningar samt undvika eller förklara komplicerade ord och begrepp. 

I medievärlden finns det utöver nyhetsartikeln många olika typer av text som ger journalisten större frihet. I krönikor, reportage och recensioner kan skribenten med fördel välja ett par färgglada skor eller en udda väska till sin outfit. Men basen är alltid samma kostym. Journalister använder sig till exempel av samma regler för förkortningar, stavning, citat och så vidare. Dessa riktlinjer finns samlade på TT-språket.

Myndighetsspråk

Detta är ett område där språket har en väldigt tydlig klädkod. Juridiska dokument, journaler, information till allmänheten, offentliga utredningar, protokoll och så vidare lämnar nästan inget utrymme alls för personlig stil. Skribenten själv är i princip helt osynlig och texterna saknar ofta uttryck för känslor och åsikter. 

De som skriver den här typen av texter tar alltid på sig samma neutrala kostym och behöver känna till de uttalade och outtalade regler som gäller på just deras område. 

Även i forskningsvärlden finns ofta en förutbestämd språklig stil att följa. Även om reglerna här i första hand riktar in sig på textens form, som disposition och system för källhänvisningar. 

Litterärt språk

Det litterära språket har som tur är ingen gemensam klädkod. Här ryms allt från högtidliga dikter med strikta versmått till prosa med vardaglig språklig stil (till exempel Ulf Lundells Vardagar). Även reportage, biografier, dagböcker, fackböcker och essäer kan ha vad man brukar kalla litterära kvaliteter. 

När du skriver en litterär text tar du inte bara på dig det snyggaste du har, utan det som representerar din egen personlighet. Och det kan vara allt från frack till punkfrisyr.

Gemensamt för olika litterära uttryck är ofta att författaren väljer att gestalta skeenden istället för att berätta om dem. Medan en nyhetsartikel rapporterar sakligt om en olycka kommer en litterär skildring av samma händelse placera läsaren mitt i skeendet med hjälp av sinnesintryck, stämningar, dialog och så vidare. I litterära texter identifierar vi oss ofta mer med personerna i berättelsen på ett känslomässigt plan. 

Om syftet med andra språkliga stilar i första hand är kommunikation och information, kan man kanske säga att litterär stil syftar till både underhållning och att förmedla djupare insikter om detta med att vara människa. 

Enhetlig språklig stilnivå

Så hur gör man för att hitta rätt språklig stilnivå? Först behöver du veta syftet med din text. Vill du informera, underhålla, sälja eller lära ut? Sedan behöver du veta vilka läsarna är. När du ser målgruppen framför dig är det lättare att avgöra vilka ord och uttryck som fungerar. Om du tycker att det är svårt att hitta rätt språklig stilnivå kan en synonymordbok hjälpa dig med alternativ. När du har valt en språklig stil hjälper det också att läsa flera andra texter med liknande outfit.

Även litterära texter vinner oftast på en enhetlig språklig stilnivå. Som författare är du helt fri att klä dig efter tycke och smak, men om du börjar skriva i munkjacka och sneakers kan det bli förvirrande för läsaren om du i nästa kapitel dyker upp i långklänning. 

Ett exempel

Hur skulle vi med olika språklig stil prata eller skriva om att tonåringar har fått sämre psykisk hälsa?

Vardagsspråk

Man undrar ju hur det ska gå för ungarna. Det är för jäkligt att så många mår skit.

Journalistspråk

Vården larmar om ökad psykisk ohälsa bland unga.

Myndighetsspråk

Insatserna syftar till att kartlägga psykisk ohälsa hos unga samt förbättra kompetensen avseende bedömning av risk för suicid och tidiga insatser till målgruppen.

Litterärt språk

Hon stänger in sig på sitt rum igen. Kommer ner när det är middag men sitter tyst vid bordet och petar i maten.

Läs mer

Skrivandets hantverk från A till Ö.
• Skriva en recension.