skriva en recension

Skriva en recension

Har du nyss läst ut en fantastisk bok och vill skriva en recension? Så här blir du bättre på konsten att tycka till.

En recension är i grunden en text där skribenten tycker till om något han eller hon har läst, sett, hört, ätit eller upplevt. I sin enklaste form har en recension tre beståndsdelar: 

• Fakta
• Referat
• Omdöme

Fakta

Om du vill skriva en recension av en bok behöver du veta något om författaren, när boken gavs ut, på vilket förlag och i vilket sammanhang. Är författaren debutant eller etablerad? Vilken genre tillhör boken? Är det fiktion eller biografi? Och så vidare.

Referat

För att recensionen ska bli begriplig för läsaren måste du berätta vad boken handlar om (utan spoilers såklart!). Men säg hellre för lite än för mycket. En text som till största delen består av ett referat är ingen recension utan en sammanfattning, som dessutom är tråkig att läsa. 

När vi nyss har läst ut en bok som vi tycker mycket om är vi uppfyllda av den och vill gärna dela med oss av härligheten. Men du kan inte ta med alla delar av handlingen i din text. Tanken är ju att recensionen ska inspirera andra att själva läsa boken.

Omdöme

Det är nu vi kommer till själva tyckandet. Här spelar såklart skribentens personliga smak en stor roll. Kanske talar en karaktär, ett tema eller en miljö till en recensent men inte till en annan. Men ju mer vi läser med recensentens ögon desto bättre blir vi på att argumentera för vårt omdöme. Istället för att skriva att boken är bra eller läsvärd, försök titta närmare på romanbygget för att komma på varför du dras med i berättelsen. Är det intrigen, karaktärerna, dialogen, språket?

Analys

För att lyfta din recension en nivå till kan du, utöver de tre obligatoriska delarna ovan, bjuda på en analys av boken. Vanligast är att recensenten tar fasta på något av berättelsens teman, alltså vad den säger på ett mer allmänt plan om att vara människa i den här världen. Är det en berättelse om föräldraskap, kapitalism, frigörelse, vänskap, ensamhet? Vad vill boken i så fall få oss att tro om dessa saker?

Några tips …

• Punkterna ovan ska ses som en byggnadsställning för att skriva en recension. Beta inte av dem mekaniskt, då kommer din text att likna en skoluppsats. Försök till exempel att sprida ut fakta om boken och författaren i hela texten istället för att samla allt i en stolpig inledning. Ett exempel på hur man kan göra hittar du här i min recension av Bokstavskamp.

• Recensera den bok författaren har skrivit, inte den du tycker att han eller hon borde ha skrivit. Ditt omdöme ska baseras på hur bra författaren lyckas genomföra sin idé, inte vilken idé du tycker skulle vara bättre.

• Använd inte en recension för att flytta fokus från verket till dig själv. Det är ofta på sin plats att referera till andra böcker och författare eller göra historiska paralleller, när det ger något till texten och därmed läsaren. Men handlar det bara om att briljera så är det bättre att stryka. Detsamma gäller om du vill dela med dig av personliga erfarenheter i texten. Fundera på om informationen höjer texten eller om den upplevs påklistrad.

… och två frågor

• Ska jag läsa andra recensioner av samma verk innan jag skriver min egen? 
Fördelen med att läsa andra recensioner är att du vet vad som skrivits innan och kan välja en egen infallsvinkel på din recension. Nackdelen är att det är lätt att påverkas, särskilt om du är en person som har svårt för att tycka tvärtom.

• Ska jag skriva en recension om boken är usel?
Oavsett om boken är bra eller dålig så behöver du ställa dig frågan: Har jag något att säga om det jag läst? Även om boken är usel kan recensionen bli intressant om du har konstruktiv kritik. Tänk på att det är boken du recenserar, inte författaren som person. 

Det händer ibland att en recensent fullständigt gör ner en bok med sitt omdöme. Detta är vad vi kallar en sågning. Linda Skugges sågning i Expressen av Kristina Sandbergs En ensam plats ledde tidigare i år till bråk och kulturdebatt. Vad tycker du? Gick Linda Skugge över gränsen?

Läs mer

Skrivandets hantverk från A till Ö.

Gratis guide som gör dig till en starkare skribent!