skriva bra texter

7 tips för att skriva bra texter

Drar du dig för att skriva? Du är i så fall inte ensam. Många människor tycker att det är svårt att formulera sig i skrift. Men det finns knep för att göra det enklare att skriva bra texter.

1. Gör en lista över innehållet innan du börjar

Om du vet precis vad du vill ha sagt och i vilken ordning blir det lättare att komma igång. Dessutom undviker du att sväva ut i onödiga sidoresonemang.

2. Använd korta meningar

Du behöver inte skriva invecklat för att skriva bra texter. Med långa meningar ökar risken för syftningsfel och andra språkfel. Det blir också svårare för läsaren att följa med i dina tankegångar.

3. Använd bara ord och uttryck du kan

Försök inte skriva som någon annan genom att använda ord och uttryck som du inte fullt ut behärskar. Om du är osäker på nyansen i ett ord eller hur ett fast uttryck ska skrivas, byt ut eller dubbelkolla. Använd synonymordbok!

4. Skriv klart innan du redigerar

Gå inte tillbaka och peta i texten innan du har helheten på plats. Då är det lätt hänt att du tappar framåtrörelse och självförtroende. När du väl har fått ur dig hela texten kan du i lugn och ro läsa igenom den och göra korrigeringar.

5. Läs din text högt

Om du läser vad du skrivit högt för dig själv upptäcker du lättare var texten hakar upp sig eller blir svår att förstå. Ännu bättre är om du hittar någon annan att läsa högt för. Skriv om tills det låter bra.

6. Krångla inte till det med skiljetecknen

Använd punkt efter avslutad mening och frågetecken efter en fråga. Komma runt en inskjuten förklaring eller vid uppräkningar. Utropstecken efter utrop och uppmaningar. Chansa inte genom att slänga in några semikolon för att det ser elegant ut. Använd aldrig mer än ett utropstecken åt gången!

7. Skriv inte isär sammansatta ord

Sammansatta ord består av två eller fler andra ord, till exempel cykelhjul som är en sammansättning av orden cykel och hjul. I svenskan skrivs sammansatta ord inte isär. Om ett sammansatt ord uttalas som ett enda ord ska det också skrivas ihop. Vi skriver till exempel busshållplats, inte buss hållplats. Även när de sammansatta orden blir långa skrivs de ihop. Till exempel midsommarnattsdröm.

Lycka till med din text!

Fler tips för att skriva bra texter

Välj rätt språklig stil.
5 frågor om förkortningar.

Vill du vara felfri?

Låt mig korrekturläsa och redigera!