skiljetecken

Välj rätt skiljetecken

Skiljetecken är de tecken vi använder för att skilja olika meningar åt. Så här vet du vilket tecken som passar bäst efter olika typer av meningar.

Punkt

Punkten är det vanligaste skiljetecknet och används efter påståenden och beskrivningar. Han tycker inte om att flyga.

Frågetecken

En fråga är ofta en mening som inleds med ord av typen hur, vad, varför och när. Varför gillar du inte att flyga? En mening som är en fråga avslutas med ett frågetecken.

Förvirring brukar uppstå när vi beskriver att någon undrar något. Jag undrar om hon hade det bra på semestern. Många vill använda frågetecken efter den typen av meningar. Men även om det gömmer sig en fråga i innehållet, är meningen rent språkligt fortfarande ett påstående. Därför ska det vara punkt.

Utropstecken

Utropstecken används efter utrop. Aj! Oj! Usch! Hej!

Utropstecknet används också vid direkta uppmaningar (imperativ). Hämta ett glas vatten till mig! Gå inte ut ensam! Sluta svära!

Kommatecken

Komma är ett skiljetecken som vi använder för att underlätta läsningen, bland annat genom att skapa en paus mellan två satser som hör ihop. Jag tog med mig väskan, eftersom jag hade alla viktiga papper i den.

Det är inte helt enkelt att ange några exakta regler för när kommatecken ska användas. Ofta är det en bedömningsfråga.

Du bör använda komma mellan två huvudsatser som binds ihop med ett bindeord av typen och, men, eller och så vidare. Mellan huvudsats och bisats markerar ett komma att bisatsen är relativt självständig i förhållande till huvudsatsen.

Däremot bör du inte använda komma om bisatsen är en så kallad nödvändig bisats som behövs för att meningen ska bli begriplig. Frågan är hur lång resan kommer att bli.

Här är några tillfällen då du alltid ska använda komma:

  • Före uttryck som nämligen, såsom och till exempel när de inleder en uppräkning, precisering eller exemplifiering. Ta med dig något att äta, till exempel hamburgare.
  • När vi skjuter in förklaringar i en mening. Han var, precis som sin mamma, flygrädd.
  • När vi använder ett så kallat talminus för att återge vad någon säger, behöver vi ett komma innan vi berättar vem som pratar.
    – Jag vågar inte sätta mig på planet, viskar han.
  • Vid uppräkningar i text. Hon packade sin väska med underkläder, necessär, två ombyten och en bok. Detta gäller också uppräkningar av beskrivande ord. Väskan var mörkblå, rymlig och välanvänd.

Semikolon

Ett semikolon kan du använda som skiljetecken mellan två meningar när du tycker att en punkt är för starkt och ett komma för svagt. Ofta används semikolon när något förklaras eller utvecklas i den andra meningen. Jag vill inte åka på solsemester; det är så tråkigt att bara ligga vid en pool.

Ett semikolon fungerar också som avskiljare mellan olika kategorier i uppräkningar. Mina främsta arbetsverktyg är dator, mobiltelefon och skrivare; anteckningsböcker, pennor; redigerings- och ordbehandlingsprogram; ordböcker och böcker om språk.

Här kan du läsa mer om semikolon.

Kolon

Kolon kan användas före uppräkningar och exempel. I hennes väska låg: underkläder, necessär, två ombyten och en bok.

Använd också kolon före citat eller replik. Han viskade: ”Jag vågar inte sätta mig på planet.”

Tre punkter

Tre punkter tillsammans kan användas för att markera att ord har utelämnats i en mening. Vad ända in i glödheta …

De tre punkterna kan också användas som skiljetecken när texten avbryts mitt i ett ord. Vad i helv… Då ska det inte vara något mellanslag mellan den sista bokstaven och de tre punkterna.

Citattecken

Citattecken markerar början och slutet på ett citat. Text mellan citattecken måste vara exakt återgiven, medan ett talminus ger skribenten större frihet att omformulera och sammanfatta. Även om innebörden så klart ska vara oförändrad.

Citattecken kan också användas för att markera titlar i löpande text. Jag har sett alla avsnitt av ”Game of Thrones”. Ett tredje användningsområde är när man vill markera ironi eller sarkasm. Den ”rejäla” höjningen var på två kronor.

Läs mer

Skrivandets hantverk från A till Ö.