anledningen till

Anledningen till att vi blandar ihop uttryck för orsak och verkan

Sammanblandning av uttryck är särskilt vanligt när det kommer till orsak och verkan. Till exempel ”anledningen till” och ”eftersom”.

En av de saker korrekturläsare alltid håller utkik efter är det som språkvetarna kallar kontamination (smitta). En kontamination uppstår när skribenten blandar ihop två eller fler uttryck som är synonyma (betyder samma sak) eller är släkt med varandra.

”Vi har öppet mellan elva till fem” är en sammanblandning av ”vi har öppet elva till fem” och ”vi har öppet mellan elva och fem”.

Ibland uppstår kontamination när engelska uttryck blandas med svenska. ”Det var allt för nu” är till exempel en sammanblandning av engelskans ”all for now” och svenskans ”det var allt tills vidare”. Kontaminationen blir här en form av anglicism.

Anledningen till något är att …

Några av de vanligaste kontaminationerna jag stöter på i mitt arbete är olika sammanblandningar av uttryck som har med orsak och verkan att göra. Sannolikt för att det finns så många olika sätt att säga samma sak.

Uttrycken för att beskriva orsak och verkan i svenskan är oftast:

 • orsaken till
 • anledningen till
 • eftersom
 • för att
 • beror på
 • på grund av

Om du till exempel har gått en kurs i franska inför en resa till Paris skulle du kunna säga:

 • Orsaken till att jag gick en kurs i franska är att jag ska åka till Paris.
 • Anledningen till att jag gick en kurs i franska är att jag ska åka till Paris.
 • Eftersom jag ska åka till Paris gick jag en kurs i franska.
 • Jag gick en kurs i franska för att jag ska åka till Paris.
 • Kursen i franska berodde på att jag ska åka till Paris.
 • På grund av att jag ska åka till Paris gick jag en kurs i franska.

Här är det viktigt att bara välja ett av uttrycken. Många skribenter blandar och ger lite hur som helst.

Skriv till exempel inte:

 • Anledningen till att jag gick en kurs i franska var för att jag ska åka till Paris.
 • Orsaken till att jag gick en kurs i franska berodde på att jag ska åka till Paris.
 • Anledningen till att jag gick en kurs i franska var eftersom jag ska åka till Paris.
 • Orsaken till att jag gick en kurs i franska var på grund av att jag ska åka till Paris.
 • Jag gick en kurs i franska eftersom att jag ska åka till Paris.

I vardagsspråk, inte minst på sociala medier, har det blivit vanligt att skribenter medvetet och skämtsamt blandar uttrycken för orsak och verkan. Ofta när själva orsaken utelämnas. ”Jag åkte till Paris på grund av anledning.”

Även om jag är för att vi experimenterar med språket hjälper inte denna lek till att minska risken för kontamination i mer allvarligt menade texter. Om du vet med dig att du ofta blandar och ger, dubbelkolla därför en extra gång att du bara använder ett uttryck i taget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *