Alla bär på en berättelse. Vilken är din?

Du har något att säga och människor du vill nå. Jag vet hur du hittar din egen röst och skapar text som på bästa sätt kommunicerar ditt budskap. Välkommen!

Jenny Tedjeza

Gratis guide som gör dig
till en starkare skribent!
SVÅRT ATT KOMMA IGÅNG?

Ge dig själv Skrivkraft!

texthjälp

Äg din egen penna!

Det skrivna ordet är fantastiskt. Med textens hjälp kan vi kommunicera med andra människor över både tid och rum. Ord kan vara upplysande, provocerande, underhållande och lärorika. I bästa fall hjälper de oss att förstå det sammanhang vi lever i. Att läsa och skriva är att bli en del av världen, och att påverka den. Oavsett om vi skriver romaner, copy, rapporter eller bloggar.

För att kommunikationen ska fungera behöver alla människor ha tillgång till skriftspråket. Vi måste äga våra egna pennor. Det är ingen slump att demokratirörelser genom historien har omfattat läskunnighet och bildning. Ingen vill leva i ett samhälle där en liten elit har monopol på förmågan att formulera tankar och åsikter i skrift.

Mitt budskap är att skrivandet är ett hantverk som går att lära sig och bli bättre på. Och som för alla hantverk gäller att varva teori med praktik. Alla som skriver bra har lagt mycket tid på att skriva och därför tillägnat sig verktyg och strategier. Förmågorna har inte kommit som en skänk från ovan.

Vill du äga din egen penna? Jag hjälper dig att utvecklas i skrivandets hantverk.